Nowe zasady organizacji egzaminu obowiązujące od 2016 r.

Organizacja egzaminu

Propozycja rozwiązania kazusu nr 33 (skarga kasacyjna)

Skarga kasacyjna

Dobrowolne i przymusowe zbycie akcji/udziałów w celu umorzenia – analiza porównawcza skutków podatkowych

Analiza podatkowa